"...hans ledarsätt har en behaglig plasticitet..."
...Alexander Einarssons ledning var omsorgsfull och precis...
"...han lyfter fram tonen med en öppenhet som också ger böjlighet och nyansering..."